Referat af Generalforsamling 2022.

Som Dirigent valgtes Per Lind, som konstaterede at den var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik herefter sin beretning, som blev vedtaget. Kontingent fastsættelse, den forsætter som hidtil. Indkomne forslag, her var der ikke kommet noget, og heller ikke fra bestyrelsen. Valg af bestyrelsen, for 1 år her var der genvalg til Finn Pedersen, Egon Nielsen og Helle K. Jensen. Valg af bestyrelse for 2 år Her var der genvalg til Ole Simonsen. Kim Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Lars Peter Andreasen. Valg af Suppleanter til bestyrelse, 1. suppleant Kim Christensen, 2. suppleant Leif Thimm. Valg af revisorer her var der genvalg til begge Hans Højer og Bjarne Nielsen. Valg af 2. suppleanter blev Kai Gulborg og Per Lind. Under eventuel blev der vedtaget årets fugle 2022, de er for spidsnæb Zebrafinke og for Krumnæb blev det Rosellaer. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden..

Aktivitetskalender 2022.

Januar 2022. Møde aflyst.

Februar.   Aflyst.

Marts. den 1. Præmieoverrækkelse og Generalforsamling.

                   17. Volierebesøg hos Vagn Klitgård.

April. den. 9. Volierebesøg hos Tage Andersen

                  28. Volierebesøg hos Ove Pedersen

Maj. Den.21. Fjerkækoloni Ålborg, Aflyst. I stedet samme dato besøg hos 3 fuglevenner.

Juni Den 25. Tur i det grønne (Bunkermuseum Hanstholm) og Arnfred.

Juli                 Sommerferie.

August. Den 13.  kl.6,30 fra Brovst tur i bus til Kaj Herse Kolding.

September. Den 4. september kl. 10 - 15. Åben Volieredag Hos Knud N. Larsen

Den 13. sept. Tilmeldingsmøde af fugle  kl. 19,30 i Klublokalet.

December Den 9. Julemøde kl. 19,30 i Klublokalet.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Opdræt af Sorthovedet Væver.

Ploceus melanocephala

Af: Esben Elmer, Egå.


Beskrivelse: Længde: 13-15 cm. Hannen kendes fra Layardsvæver ved den stærkt markerede maske og den kastaniebrune plet under masken på brystet, og den er mindre. Bugen meget klar gul. Næb sort.

Hunnen er mindre og ens grågrøn over hele fjerdragten. Desuden skiller hunnen sig ud fra de øvrige vævere ved at have lyst undernæb og mørkt overnæb. Det er en selskabelig fugl, der lever hovedsageligt på savannen, hvor den bygger rede i tjørnetræer.

Tålmodighed belønnes: Jeg fik mine Sorthovedet væver som nogle af mine første vævere, men det skulle vise sig at det var dem som sidst kom i gang med at yngle. Jeg købte flere par til at starte med, så jeg havde 6 – 7 fugle på et tidspunkt. Fuglene udfarvede så jeg havde to hunner og resten var hanner. Alle fuglene gik sammen og det var der ingen problemer med bortset fra at de ikke ynglede, ja de byggede faktisk ikke engang reder. Men der gik på dette tidspunkt også mange andre vævere i volieren og de sorthovedet var ikke de største, så det var ikke dem som bestemte i volieren, hvilket også have haft en del betydning.

Nye forhold: Efter at have flyttet rundt på den lille flok flere gange og efter at have købt flere hunner til, så var jeg efterhånden ved at opgive dem. De var dog begyndt at bygge reder, hvilket da var et godt fremskridt, men jeg havde endnu ikke opdaget et eneste æg. På dette tidspunkt havde jeg haft fuglene i over 3 år. Jeg havde haft gode resultater det forrige år med enkelte par af andre arter som ikke gik i flok, så jeg besluttede at flytte et enkelt par over i en ny stor voliere jeg havde fået bygget. Der var ca. 50 m2 udendørsvoliere og 4-5 m2 indenfor. Fuglene kan gå ud hele vinteren, men de sover inde, hvor der er opvarmet til ca. 10 grader. Udendørsvolieren er godt tilplantet med buske og forskellige træsorter. Parret blev flyttet derind i god tid inden ynglesæsonen, så de kunne få tid til at falde til i den nye voliere. I samme voliere gik der i forvejen et stort udvalg af forskellige vævere, helt fra Napoleonsvæver – Euplectes afer, til Layardsvæver – ploceus nigriceps.

Allerede? I løbet af vinteren og i starten af foråret bliver der altid vævet lidt, men det er ikke noget jeg holder øje med for de lægger sjældent æg uden for sæsonen. Men efterhånden som foråret nærmede sig og det begyndte at komme liv i fuglene, så begyndte jeg alligevel at tjekke de gamle reder indenfor i volieren. En dag fandt jeg sørme hele 3 æg i en rede, hvilket er sjældent hos ploceus slægten, idet de oftest kun lægger 2 æg! Den var formet efter de grene den var vævet fast til, så det var ikke muligt at bestemme hvem der var forældrene udfra reden. Men til gengæld var det rent brune æg, hvilket jeg ikke har mødt hos nogen anden væver før. Så jeg kunne regne ud, at det måtte være en væver jeg ikke havde haft unger af før, men dem var der også flere af i volieren. Hovedmistanken lå nu alligevel hos de


  Resten kan læses i vort Medlemsblad.

Del siden