Referat af Generalforsamling 2023.

Referat Generalforsamling.

Der var mødt 20 medlemmer op til den Ordinære Generalforsamling i Klublokalet.

Som Dirigent blev Per Lind valgt, og han gennemgik dagsordenen uden de store problemer. Formandens beretning og Kasserens regnskab blev begge godkendt, og valg til bestyrelse var der genvalg til Finn, Egon og Helle. Til suppleanter blev der også genvalg til Kim og Leif. Revisorer er stadigvæk Bjarne og Hans og suppleanter blev Kai og Per.

Bestyrelsen havde bedt om lidt rettelser i vedtægterne, som man enedes om og godkendte.

Under eventuel blev dette års fugle fundet, og det blev for krumnæb Undulater og for spidsnæb var det Kanariefugle.

Bestyrelsen foreslog at Per Hansen blev Æresmedlem af Foreningen.

det var alle fremmødte enige i, sammen med et stort bifald.

Aktivitetskalender 2023.


Februar den 28. kl. 19,30 Foredrag / Rejsebeskrivelse m/ Jens Peter K. Jensen  i Klublokalet.


Marts den 28. kl. 19,30 Foredrag om Undulaten m/ Bjarne Christiansen i Klublokalet


April den 27. Kl. 19,00 Volierebesøg hos Per Lind Lassen Hadsundlandevej 495 Gistrup

.

Maj den 24. kl. 19,00  hos Louise & Esben med Krybdyr Korsholmvej 17 Fjerritslev


Juni den 17. kl. 8,00 Volieretur hos Thy/Mors.
Denne liste er foreløbig og kan ændres hen af vejen.

Ombygning af bolig

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Opdræt af Jernspurv

Prunella modularis

Af Michael Damkjær Nykøbing Mors.

 

 Jeg stiftede første gang bekendtskab med Jernspurven omkring 2007. Hvor jeg havde et par, som prøvede flere gang at yngle. Men hver gang æggene klækket, var det ligesom om at de ville fortælle, at de havde unger, og lagde ungerne på lægten i for rammen. Skal lige siges at volieren ikke var ret stor, og foderet nok heller ikke var helt optimal, på daværende tidspunkt. Så de røg videre da yngle sæsonen var over. Men de Nordiske fugle har altid haft en speciel plads i mit hjerte. I 2019 sad jeg på en Hollands fuglesider og kiggede. Da jeg skulle på en af de mange ture, jeg har været på til Holland med rigtig gode fugle venner.

Vi er en lille flok der tage rundt og besøger opdrætter i Holland og Belgien. Og vi har set rigtig mange sjove fuglehold rundt om og, så plejer vi at slutte på Zwolle fuglemarkedet. Men som sagt sad jeg og kiggede om der var noget spændende til salg. Her faldt jeg over Heggenmus, det Hollandske navn for Jernspurve ved en opdrætter der kunne lave et ubeslægtet par. Skrev til ham og vi aftalte at mødes til Zwolle markedet, så jeg kunne få et par med hjem. Fuglen kom godt med hjem over. Og blev sat ud i en voliere hvor de går ude hele året. Om vinteren bliver det sat fibertex, op på anlægget så er der læg for fuglen og mig. Efter forårsrengøring blev volieren gjort klar men gran og nye siddepinde osv.

Volieren er 3 meter lang 2 meter bred og 2,5 meter høj. Her går Jernspurven med 1,2 Grå spurv (Passer domesticus) 1,1 Sortbrystet sisken (Spinus notata) og 1,1 lille cubafinke (Tiaris canorus). Der blevet skruet op for proteinen i foderet. Jernspurven bygget reder i en stor kurve rede og de brugte kokos trævler, kokos fiber, dyre hår og mos til rede bygning. Men første gang gik det lige som sidste hvor ungen klækket og de smed ungen ud, desværre. De bygget nu en nye rede i en stor kurve rede igen, og den 26/4 blev det første æg lagt. De efterfølgende dage blev der lagt 5 æg. Så blev det jo spændene om det ville lykkes anden gang. Den 10/5 klækkede der en ungen og dagen efter endnu en. Men den ene blev smidt ud. Men den første fik lov og blive. Der blev skruet op for foderet af insekter. Og den vokset godt og på 4 dagen åbne den øjne og blev fast ringet men en 2,5 mm års ring. Den 23/5 kom den af rede, og det var dejlig at det endelig var lykkes, at få en unge på pind af denne art. Men der skete så ikke mere ved dem den sæson. Og har lidt på fornemmelsen at det måske skyldes Grå spurven. Da de var kommet rigtig godt i gang, i denne voliere. De lavede 13 unger, og tror de skabet lidt for meget uro, da de er lidt sky. De sortbrystet siskener fik også kun et kuld på pind men 2 dejlig unger blev det til. Og den lille cubafinke gik bare og hygget sig. Af foder brugt jeg en frø blanding, bestående af en trope blanding, en sisken blanding, samt en skovfugle blanding.


Resten af artikkel kan læses i Medlemsnyt.

Del siden